ش م م الأ ن ف

ى ش َ ر ِ يع َ ة ٍ م ِ ن َ الأ َ مر ِ ف َ ات َّ ب ِ ع ْ ه َ ا و َ لا ت َ ت َّ ب ِ ع ْ أ َ هو َ اء َ ال َّ ذ ِ ين َ لا ي َ عل َ م ُ ون َ. ح ب أص لب ت ا ص ص تخ ة عد في بل ط فق س ف ن ال م عل ل ا مج في س لي ث ي د ا ر ص ع ال في ا به م ا م ت ه ا د زا •

2023-01-31
    نموذج رقم ق 7 ب
  1. ن جش لا
  2. ن م َ ي ْ د َ ان ِ ل َ
  3. Click on a
  4. لَ